web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Żywy różaniec


Żywy Różaniec jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają całą wspólnotę Kościoła. Powstał we Francji w Lyonie w 1826 roku jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii. Żywy Różaniec szybko rozwinął się i jest obecny w każdym zakątku kuli ziemskiej.

Żywy Różaniec tworzą tzw. Róże Różańcowe składające się z 20 członków.

W naszej parafii są cztery Koła Różańcowe.

Zmiana tajemnic Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 9:00.