web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Liturgiczna Służba Ołtarza


Ministrant (z łac. ministro – służyć, pomagać): osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Kościele.

Lektor: ministrant, pełniący funkcję lektora jest pobłogosławiony, a tym samym uprawniony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.

MODLITWY LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Modlitwa przed służeniem: 

W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Oto za chwilę, przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu: 

W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.