web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Apostolat “Margaretka”


Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez profesor Louise Ward. Tam też powstały pierwsze Margaretki.

  1. Cele Apostolatu:
  • modlitwa za wybranego kapłana
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
  1. Logo Apostolatu

Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Modlitwą Margaretek naszej parafii objęci są:
• ks. Sylwester Groń
• ks. Leszek Śpiewak
• ks. Stanisław Szestowicki

KORONKA MEDZIUGORSKA

Wierzę, 7 x Ojcze Nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu