web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Akcja Katolicka


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej  jest dbanie o formację duchową i kościelną członków oraz organizowanie społecznego życia parafialnego. Patronem AK w Polsce jest św. Wojciech. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Parafialny oddział akcji katolickiej we współpracy z księdzem proboszczem realizuje zadania wśród lokalnej społeczności.

Podstawową komórką Akcji Katolickiej jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – w skrócie POAK.

Prezes: Pani Dorota Kryger

Asystent kościelny: ks. Stanisław Szestowicki

Zebrania Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się w pierwsze czwartki każdego miesiąca po Mszy Świętej wieczornej w domu parafialnym.