web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Historia Parafii


Pierwszej lokacji Pogrodzia dokonał komtur elbląski Henryk Gera 26 lipca 1305r. Dalsze dekrety lokacyjne zostały wydane w 1324 i 1329r. oraz 1 sierpnia 1392r. z ramienia wielkiego mistrza Konrada Wallenroda.

Pierwszy kościół parafialny został zbudowany około 1366r. i poświęcony Św. Mikołajowi. W 1469r. kościół razem z całym Pogrodziem został oddany klasztorowi Brygidek z Elbląga, co w 1469r. zatwierdził sam Król Polski. W 1508r. biskup Łukasz Waczenrode odzyskał oddane wcześniej klasztorowi własności i oddał je diecezji warmińskiej. Na początku XVI w. Pogrodzie należało do dekanatu fromborskiego.

W latach 1709-1710 wiele osób ucierpiało od zarazy. Na masowej mogile ofiar epidemii cholery zbudowano małą neobarokową kapliczkę (niedaleko wsi, w pobliżu cmentarza). Dawniej znajdowała się w niej figura Madonny z Dzieciątkiem, która niestety została skradziona. Do tej pory jej nie znaleziono. Niewielkie rozmiary oraz ubogie wnętrze kapliczki nie zniechęciły jednak do siebie złych ludzi. W ostatnich latach miało miejsce włamanie do kapliczki, które skutkowało całkowitym zniszczeniem pozostałości ołtarza kapliczki oraz ławek.

Stary XIV wieczny kościół był w bardzo złym stanie, więc przystąpiono do jego rozbiórki. Obecny kościół neogotycki wybudowany został w latach 1878-1879. Poświęcony został 8 listopada 1880r, a konsekrowany 8 maja 1888r. przez biskupa Filipa Kremenza ku czci Św. Mikołaja. Przez wszystkie wieki jest kościołem rzymsko-katolickim.

Od zakończenia II wojny św. posługę w kościele pełnią Księża Salezjanie.